22 august!

Første øvelse etter ferien er 22 august.
1 tom 7 klasse kl 18.00
8 klasse og eldre kl 19.30